70 аад онд манга 80аад онд брээк маягийн хөдөлгөөн малчдын дунд ч дэлгэрсэн Одоо техтоник хэлбэр